Figura – Nagrada Košarka / Košarkaš (Z) na mramoru

6.05 6.65