Figura – Sivo-zlatni brojevi (SZ) na mramoru

6.05 19.95