Glazbena nagrada po narudžbi – MALI MEF – Pleksiglas