Medalje po narudžbi – Pleksiglas svjetleće medalje