Priznanje u staklu sa zlatno-srebrenim okvirom/rami 32×26 cm